ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
DOWNLOADS
Bản đầy đủ

(LINK TẢI GAME) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác

(LINK DỰ PHÒNG) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác
TOP CHARACTERS
# Tên RR GR
1 AbigCheese 50 0
2 RfMaster 50 0
3 MrCoi 50 0
4 LyMacSau 50 0
5 NgoAiNi 50 0
6 KiritoSama 50 0
7 CarryTeam 50 0
8 KiepNgheo 50 0
9 BopVuTaDi 50 0
10 VkXingDep 50 0
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 PKCLEAR PKCLEAR 0
2 AEPK DungEm 0
3 500AnhEm VkXingDep 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 310
Tổng số nhân vật 380
Tổng số Guilds 3
Số Game Masters 1
Số người online 109
Online trong ngày 175
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH