ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
GHRS

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 20
3 400 20
4 400 20
5 400 20
6 400 20
7 400 20
CN 400 20
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày
TOP CHARACTERS
# Tên RR GR
1 AbigCheese 50 0
2 RfMaster 50 0
3 MrCoi 50 0
4 LyMacSau 50 0
5 NgoAiNi 50 0
6 KiritoSama 50 0
7 CarryTeam 50 0
8 KiepNgheo 50 0
9 BopVuTaDi 50 0
10 VkXingDep 50 0
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 PKCLEAR PKCLEAR 0
2 AEPK DungEm 0
3 500AnhEm VkXingDep 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 312
Tổng số nhân vật 385
Tổng số Guilds 3
Số Game Masters 1
Số người online 66
Online trong ngày 180
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH