ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên:
Điểm:
Thành viên:
Điểm:


Thông tin má chủ
Max Stats 75555
Max Socket Slots 5
Số tài khoản 314
Số nhân vật 388
Số bang hội 3
Số Game Masters 1
Trực tuyến 66
Số người hoạt động trong ngày 184


Phí Lệnh tính năng
Free /reset auto Tự reset khi đủ lv
Free /tanthu Nhận quà hỗ trợ bùa cho nhân vật mới
free /change Làm nhiệm vụ
Free /monney 999 Xin tiền zed
Free /tudanh tự động đánh và reset mua vip thời gian sẽ lâu hơn
5k wcoi /offtudanh tự động train và reset ko cần mở máy(mất phí)
Free /xoadorac Xóa toàn bộ đồ trong rương nhân vật
500wcoi c /taymaster Reset điểm master và skin nv
Free /nhatitem tutien Nhặt Ngọc tu tiên cấp 1
Free /nhatitem tutien2 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 2
Free /nhatitem tutien3 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 3
Free /nhatitem tutien4 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 4

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 10
3 400 10
4 400 10
5 400 10
6 400 10
7 400 20
CN 400 20
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày

CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Siege Information
Castle Owner Guild Teste
Owner Name
Castle Siege Occupy: 09-16-2017

Dark Wizard Soul Master Grand Master
15 5 59

Dark Knight Blade Knight Blade Master
37 5 33

Elf Muse Elf Hight Elf
15 5 48

- Magic Gladiator Duel Master
- 9 20

- Dark Lord Lord Emperor
- 5 29

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
6 1 36

- Rage Fighter Fist Master
- 10 50
TOP CHARACTERS
# Tên RR GR
1 AbigCheese 50 0
2 RfMaster 50 0
3 MrCoi 50 0
4 LiCoLa 50 0
5 LyMacSau 50 0
6 NgoAiNi 50 0
7 KiritoSama 50 0
8 CarryTeam 50 0
9 KiepNgheo 50 0
10 BopVuTaDi 50 0
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 PKCLEAR PKCLEAR 0
2 AEPK DungEm 0
3 500AnhEm VkXingDep 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 314
Tổng số nhân vật 388
Tổng số Guilds 3
Số Game Masters 1
Số người online 66
Online trong ngày 184
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH